Tyky | Työhyvinvointi | Yritykset

TYKY-päivä ja Tyky-toiminta

TYKY-päivä tarkoittaa työntekijöiden työkyvyn ylläpitoon ja terveyden edistämiseen tähdättyjen toimien järjestämistä yhden päivän aikana. Kannattaakin kokeilla ja testailla eri lajeja ja liikunnan muotoja tyky-päivänä. Tällöin moni työntekijä voi innostua vapaa-ajallaankin liikkumaan enemmän, mikä automaattisesti parantaa myös työtehoja. Hyvin järjestetty tyky-päivä edistää työilmapiiriä ja sitä kautta vaikutus ei jää vain yhteen päivään.

Tyky-toiminta on jatkuvaa työkykyä ja työhyvinvointia ylläpitävää tai parantavaa toimintaa. Valittettavan usein se jää 1-2 kertaan vuodessa järjestettävään tyky-päivään

Työhyvinvointi

Siinä missä TYKY-toiminta saatetaan mieltää vain TYKY-päiväksi, TYHY-toiminta on läsnä joka päivä arkisissa kohtaamisissa. Työhyvinvointi paranee tai säilyy hyvänä vain jatkuvalla panostuksella. Kannattaakin miettiä onko mahdollista hankkia yritykselle viikkoittaisia ohjauksia. Tietysti työhyvinvointiin vaikuttaa mm. työolot, johtaminen, työkaverit jne. Oikeanlaisen liikunnan merkitys päivittäisessä työkyvyssä ja hyvinvoinnissa on varmasti kiistaton. Siksi kannattaakin panostaa hyvän ohjaajan hankkimiseen. Mikäli hyvä ohjaaja löytyy, kannattaa siitä pitää kiinni. Vaikka ohjaukset eivät olisikaan viikoittaisia, positiivisella kokemuksella moni saattaakin panostaa liikuntaan vapaa-ajallaankin enemmän, täten parantaen työhyvinvointia. Ergonomiaan ja työjärjestelyihin liittyvät toimenpiteet ovat avainasemassa, kun työpaikoilla ehkäistään tuki- ja liikuntaelinvaivoja. Hyvä johtaminen ja positiivinen työilmapiiri yhdessä sopivan työkuormituksen kanssa edistävät TULE-terveyttä. 

Työpaikoilla ehkäistäviin tuki- ja liikuntaelinvaivoihin panostava yritys hyötyy varmasti pitämällä työntekijänsä työkykyisinä kauemmin.  Liikuntaelimistön vaivat ovat tavallisimpia työhön liittyviä terveysongelmia Suomessa ja suurin sairauspoissaolojen syy. 

Etsi personal trainer yrityksellesi!