Personal Trainer Haku

kirjoita pelkkä kunta tai kaupunki esim. Vantaa

Käyttöehdot

Personaltrainer1.fi voimassa olevat käyttöehdot

Kimmo Saarni tmi ylläpitämään, osoitteessa personaltrainer1.fi ,verkkopalveluun sovelletaan näitä käyttöehtoja. Palvelun käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja palvelua käyttäessään.

Personaltrainer1.fi on liikunta-alan yrityksille sekä yksityishenkilöille suunnattu palvelu. Palvelu tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia verkkonäkyvyyden parantamiseen. Yksityishenkilöille palvelu helpottaa liikunta-alan yrittäjien löytämistä ja vertailua.

Palveluun liittyvä käyttäjä (rekisteröityvä yrittäjä/ yksityishenkilö) sitoutuu ilmoitusta jättäessään noudattamaan palvelun käyttöehtoja. Palveluun liittyneiden käyttäjien tiedot rekisteröidään personaltrainer1.fi rekisteriin. Niitä ei luovuteta kolmansille osapuolille ja käytetään ainoastaan sivustoa koskevissa asioissa.

1. Ylläpitäjän tehtävät ja vastuu

Palvelu on käytössä kaikkina vuorokauden aikoina. Ylläpitäjällä on oikeus ottaa palvelu tilapäisesti pois käytöstä päivityksen, huollon, järjestelmän ylikuormituksen tai muun pakottavan syyn vuoksi. Ylläpitäjä ei anna takuita siitä, että palvelu toimisi aina katkoitta tai virheettömästi.

Ylläpitäjä ei vastaa palvelun sisällön eikä kolmansien osapuolten mainosten oikeellisuudesta. Ylläpitäjällä on oikeus kieltäytyä julkaisemasta tai poistaa palvelusta aineisto, joka on jollain tavalla lain tai hyvän tavan vastaista tai haitallista ylläpitäjälle, käyttäjille ja kolmansille tahoille.

Ylläpitäjä ei vastaa palvelun kautta tapahtuvan käyttäjien välisen viestinnän tai muun toiminnan käyttäjille tai kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheuttamista haitoista.

Ylläpitäjällä on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, rakennetta, ulkoasua, käyttöehtoja sekä muita toimintoja. Ylläpitäjä pyrkii tiedottamaan käyttäjien kannalta olennaisista muutoksista etukäteen.

2. Käyttäjän velvoitteet

Liityttyään palveluun käyttäjä saa oikeuden käyttää palvelua näiden käyttöehtojen mukaan. Käyttäjä on vastuussa siitä, että hänelle on tarvittavat oikeudet sisältöön ja materiaaliin, jonka hän palveluun tallentaa, välittää tai lähettää eikä se riko kolmansien osapuolten tekijän- tai muita oikeuksia eikä ole lain tai hyvän tavan vastaista tai millään tavalla palvelun ylläpitäjälle tai kolmansille osapuolille haitallista. Käyttäjä vastaa kaikista edellä mainitun kaltaisen toiminnan aiheuttamista seurauksista ja vahingoista. Käyttäjä vastaa kaikista palvelun käytöstä aiheutuvista välillisistä ja välittömistä kustannuksista.

3. Ilmoituksen jättäminen

Ilmoituksen jättäminen vaatii rekisteröinin palveluun voimassa olevalla sähköpostioisoitteella. Ylläpitäjällä on oikeus julkaista käyttäjän jättämää ilmoitusta myös palvelun muissa osiossa.

Ylläpitäjällä on oikeus poistaa tai muokata ilmoitusta, jos se katsoo ilmoituksen olevan harhaanjohtava, loukkaava, lain tai hyvän tavan vastainen tai millään tavalla ylläpitäjälle tai kolmansille osapuolille haitallinen.

Käyttäjällä on oikeus poistaa ilmoitus/ ilmoitukset milloin tahansa.

4. Maksulliset palvelut

Palvelu on yritys ja yksityishenkilöille maksuton. Ylläpitäjällä on oikeus muuttaa käytäntöä milloin vain.

5. Oikeudet käyttäjän toimittamaan sisältöön

Käyttäjä luovuttaa ylläpitäjälle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet palveluun tallentamaansa aineistoon. Ylläpitäjä voi muokata palvelun sisältämää sisältöä oman harkintansa mukaan. Palvelun sisältämän aineiston käyttäminen (ml. kopiointi) kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa on kielletty muiden kuin palvelun ylläpitäjän toimesta ilman ylläpitäjän lupaa.

6. Linkitys palveluun

Käyttäjällä on oikeus käyttää ylläpitäjän pääsivun www.personaltrainer1.fi sekä oman profiilisivun linkkiä omilla verkkosivuillaan. Muiden kuin palvelun pääsivun tai oman profiilisivun linkittäminen kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa ilman ylläpitäjän antamaa lupaa on kielletty. Myös palvelun muun sisällön esittäminen, levittäminen tai julkistaminen ilman ylläpitäjän antamaa lupaa on kielletty.

7. Henkilötietojen käsittely

Ylläpitäjä käsittelee käyttäjien henkilötietoja palvelun rekisteriselosteen ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

8. Vastuunrajoitus

Palvelun ylläpitäjä ei vastaa palvelun käytön mahdollisista tietoturvariskeistä tai sisällön oikeellisuudesta tai sopivuudesta eri tarkoituksiin. Ylläpitäjä ei vastaa välillisestä tai välittömästä aineettomasta tai aineellisesta vahingosta, joka käyttäjälle tai kolmansille osapuolille mahdollisesti syntyy palvelun sisällön puutteista, keskeytyksistä tai virheistä. Palvelun käyttäjä on velvollinen korvaamaan ylläpitäjälle sekä kolmansille osapuolille aiheuttamansa vahingon, joka on seurausta lain, määräysten tai näiden käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta.

9. Muut ehdot

Valmentajiin on kiellettyä olla yhteydessä mainostaakseen omia palveluita tai tuotteita. Niin sanottu spämääminen on ehdottomasti kiellettyä. Mikäli olet kiinnostunut yhteistyöstä, ota yhteyttä kimmosaarni(a)gmail.com.

Palvelu tulee sisältämään kolmansien osapuolien mainoksia ja linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin. Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut kuuluvat kyseisen kolmannen osapuolen omien käyttöehtojen alaisuuteen eikä tämän palvelun ylläpitäjä vastaa niiden sisällöstä.

Kimmo Saarnilla on oikeus siirtää palvelun ylläpito ja asiakkuudet toiselle yritykselle, esim. mahdollisen yrityskaupan myötä.

Kimmo Saarnilla on oikeus muuttaa käyttöehtojaan, hinnastoaan ja palvelun sisältöä oman harkintansa mukaan. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan erikseen.

Palvelun käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ylläpitäjän kotipaikan käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.